Weapons Items Modding Maps Quests

PP91 Std

Thumbnail
Description
Statistics
30 Magazine Size
Where to buy
Prapor: ₽ 2750
Prapor: 1x
Screws Screws
↔ Table scrolls horizontally ↔
Img
Name
Trader
Price
Ergo
Recoil
Acc
Vel